Kiran Kulkarni V/s Kiran Kulkarni | Marathi Movie

1420
Kiran Kulkarni Vs Kiran Kulkarni Poster

Kiran Kulkarni V/s Kiran Kulkarni | Marathi Movie

  • Starcasts : Subodh Bhave, Kranti Redkar, Avishkar Darvhekar, Priya Marathe, Namrata Avate, Madhavi Gogate, Dhananjay Manjarekar, Amit Kalyankar and child artist Urmila Godbole.
  • Producer : Kanchan Adhikari, Om Gahlot.
  • Co-Producer : Piyush Gupta.
  • Cinematography : Suresh Deshmane.
  • Writer : Ashish Pathare.
  • Editor : Anand Divan.
  • Release Date : 20 May 2016.

Poster :

Kiran Kulkarni Vs Kiran Kulkarni Poster