Huntash (2017) | Marathi Movie

1085
Huntash Marathi Movie cover

Huntash (2017) | ( हुंटाश ) Marathi Movie

 • Starcast – Kishor Nandalskar, Arun Nalawade, Vijay Chavan, Usha Nadkarni.
 • Studio – Nakshatr Movies.
 • Producer – Aparna Pramod, Achuyut Navalekar.
 • Writer / Director – Ankush Thakur.
 • Art Direction – Sanjay Rane.
 • Editor – Neeraj Voraliya.
 • Action – Jeetu Singh.
 • Music – Prakash Prabhakar.
 • Choreography – Santosh Palvankar.
 • Cinematography – Ashutosh Avate.
 • Release Date – NA

Huntash Marathi Movie Poster –